Veroilmoitukset

Tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta saadaan tiedot yrityksen tuloveroilmoituksen täyttämiseen. Verotusta varten kirjanpidossa seurataan myös esim. edustuskuluja ja arvonalennusten kuluksi kirjaamista.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat jättää veroilmoituksen paperilomakkeella tai sähköisesti. Osakeyhtiön pitää jättää veroilmoitus sähköisesti.