Yritysten sukupolvenvaihdokset

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen onnistumisessa avainasemassa on oikean jatkajan löytyminen.

Silti sukupolvenvaihdoksessa voi kuitenkin ilmetä monia verotukseen, yhtiöoikeuteen ja perintöoikeuteen liittyviä ongelmia. Oikein suunniteltu ja harkiten toteutettu sukupolvenvaihdos voidaan usein toteuttaa melko kohtuullisin veroseuraamuksin ja myös vaiheittain.