Budjetointi

Budjetointi on suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta.

Budjetti auttaa hahmottamaan, mihin kaikkeen yrityksen rahoja kuluu ja miten hyvin ne riittävät budjettikauden aikana. Budjetti toimii samalla yrityksen rahamääräisenä liiketoimintasuunnitelmana.

Budjetin toteutumista voi seurata tuloslaskelman, taseen, kassavirtalaskelman ja muiden mittareiden avulla.