Vuosi-ilmoitukset

Tiedot palkoista ja muista ansiotuloista Verohallinto saa tulorekisteritiedoista suoraan. Niistä ei anneta enää vuosi-ilmoitusta.

Yhtiön on annettava vuosi-ilmoitus kuitenkin esimerkiksi jakamistaan osingoista sekä osinkoina verotettavista verojenjaoista vapaan oman pääoman rahastoista.