Tilinpäätösanalyysit

Tilinpäätösanalyysissä tutkitaan yrityksen kannattavuutta ja taloudellista tilaa käyttämällä hyväksi yrityksen tilinpäätöslukuja.

Tilinpäätöksestä voidaan laskea useita tunnuslukuja, joiden avulla yritystä voidaan vertailla esimerkiksi saman toimialan ja kokoluokan yrityksiin. Tällaisia tunnuslukuja ovat toiminnan laajuuteen, kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät tunnusluvut.