Tulorekisterin ilmoitukset

Työnantajasuoritusten ja eläketietojen ilmoittaminen kuukausittain

Palkanlaskennasta tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

Tulorekisteri korvaa aikaisemmat palkkojen ilmoitusvelvollisuudet Verohallinnolle, Työllisyysrahastolle, työeläkelaitoksille ja työtapaturmavakuuttajille. Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki maksetut palkat ja palkkiot ilman euromääräisiä alarajoja. Ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset ja muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset.