Selvitystila-asiat

Osakeyhtiö puretaan selvitystilamenettelyllä.

Menettelyn tarkoituksena on selvittää yhtiön varallisuusasema, muuttaa tarpeellinen omaisuusmäärä rahaksi, maksaa pois velat ja ylimäärä osakkeenomistajille. Selvitysmenettely kestää vähintään viisi kuukautta ja siinä on kolme vaihetta, selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröiminen, julkisen haasteen hakeminen velkojille sekä osakeyhtiön purkautumisesta ja lopputilityksestä ilmoittaminen.