Kirjanpito ja tilinpäätökset

Kirjanpidon avulla ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta ja tilasta yksittäisen liiketapahtuman tarkkuudella. Tuloslaskelma kertoo toiminnan tuloksellisuudesta, tase yhtiön vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Liiketapahtumat kirjataan aikajärjestyksessä (päiväkirja) ja asiajärjestyksessä (pääkirja).

Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, joka pienyrityksellä sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä niiden liitetiedot. Tilikauden tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa, kuten viranomaisilmoituksia, on säilytettävä kuuden vuoden ajan, tilinpäätöksiä, päiväkirjoja ja pääkirjoja 10 vuoden ajan