Palkanlaskenta

Palkanlaskennan ulkoistaminen on yhteistyötä.

Aluksi kartoitamme yrityksen palkkahallinnon nykytilan, prosessit ja tarpeet sekä suunnittelemme tulevan palkanlaskennan prosessit. Yritys saa oman yhteyshenkilön ja tälle varahenkilön. Palkkahallinto sopeutetaan aina yrityksen kulloisiinkin tarpeisiin. Palkanlaskennasta tiedot siirtyvät tulorekisteriin, joka on monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta.