Kassavirtalaskelmat

Kassavirtalaskelman avulla yrityksen todellinen maksuvalmius voidaan ennustaa jo ennakkoon.

Juoksevan liiketoiminnan kassavirta muodostuu myyntisaamisista ja kassatuloista sekä toistuvista kassamenoista, kuten vuokrista, veroista, palkoista ja niiden sivukuluista.

Investointien kassavirta koostuu esimerkiksi kiinteistöjen ja arvopapereiden kassatuloista ja -menoista.

Rahoituksen kassavirta koostuu lainojen nostoista ja takaisinmaksuista sekä pääoman maksullisista muutoksista.