Talouspäällikköpalvelut

Talouspäällikköpalvelu tukee yrityksen talousjohtamista. Tuki voi olla määräaikaista tarpeen mukaan tai toistaiseksi voimassa olevaa. Tarve talouspäällikköpalvelulle voi syntyä odottamattomien tai suurten muutostenmuutosten takia, esimerkiksi sairastumisten, irtisanoutumisten, eläköitymisten tai kertaluonteisten yritysjärjestelyjen johdosta. Palvelukokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.