Arvonlisävero

Kuukausittainen alv-laskenta

Yrityksen tai muun toimijan, joka on liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen tai hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana, on ilmoitettava arvonlisäveron tietoja verohallinnolle.

Verokausi, jolta tietoja ilmoitetaan ja maksetaan, on yleensä kalenterikuukausi. Verokausi voi olla pidempi, neljännesvuosi tai kalenterivuosi, jos liikevaihto on pieni. Arvonlisäveroilmoitus on annettava sähköisesti viimeistään verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.

Alv:n yhteenvetoilmoitukset

Tavaroiden ja palvelujen EU-myynnin ilmoittaminen kuukausittain kauppakohtaisesti eriteltynä verohallinnolle. Yhteenvetoilmoitus annetaan sähköisesti.