Työeläkemaksut

Työeläkemaksut

Palkanlaskennasta tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa, josta ne siirtyvät työeläkeyhtiöille. TyEL-maksut on maksettava palkanmaksua seuraavan kuukauden lopussa. Samassa yhteydessä myös palkansaajan maksuosuus tilitetään työeläkeyhtiölle.