Kuukauden 12. päivä työnantajansuoritukset ja alv-ilmoitukset

Työnantajan maksut

Ennakonpidätyksen, lähdeveron ja työnantajan sairausvakuutusmaksun yleinen eräpäivä on palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden 12. päivä.

Arvonlisäveroilmoitukset ja -maksut

Yrityksen tai muun toimijan, joka on liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen ja jonka verokausi on kalenterikuukausi, on annettava arvonlisäveroilmoitus sähköisesti ja maksettava arvonlisäverot viimeistään verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.